Zakończnie prac nad projektem Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. Janusza Wiśniewskiego zakończył realizację projektu badawczego Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2012/05/B/HS5/00597). Celem projektu było zrekonstruowanie kanonu podstawowej literatury, wykorzystywanej w kształceniu politologów w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Głównym efektem prac są dwie publikacje: raport z badań oraz antologia przekładów rosyjskich, brytyjskich, amerykańskich i niemieckich tekstów politologicznych.

O roli ideologii w nauce o polityce

Kilka dni temu ogłoszone zostały wyniki ubiegłorocznej edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach programów Rozwój oraz Umiędzynarodowienie. Pośród projektów wybranych do realizacji znalazł się także jeden z moim udziałem. Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Wiśniewskiego badać będzie wpływ ideologii na kierunki badań humanistycznych w kontekście przemian nauki w Polsce na przykładzie nauki o polityce w latach 1999-2015.

Badania nad wpływem ideologii na naukę prowadzone były dotąd głównie z perspektywy teorii krytycznej (i jej współczesnych kontynuacji), charakterystycznej bardziej dla socjologii i filozofii. Celem naszego projektu jest wypracowanie nowego modelu teoretycznego, który pozwoliłby badać relacje nauki i ideologii z perspektywy teorii polityki. Jedną z zasadniczych inspiracji naszych badań są prace Michaela Freedena, twórcy wpływowej koncepcji morfologii ideologii.

Przeczytaj więcej na temat projektu.

Trzy dni refleksji nad polityką w międzynarodowym gronie

Zakończyły się trwające od 22 do 24 października 2014 r. Dni z Filozofią i Teorią Polityczną na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Złożyły się na nie dwie konferencje międzynarodowe oraz publiczna debata. W wydarzeniach uczestniczyło ponad 60 badaczy z Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi Dni byli prof. Quentin Skinner z Uniwersytetu Londyńskiego oraz prof. Michael Freeden z uniwersytetów w Oksfordzie i Nottingham.

Read more

Dni z filozofią i teorią polityczną na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

wolnosc-przed-liberalizmemZakład Filozofii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zaprasza na dni z filozofią i teorią polityczną – 22-24 października 2014 r.

22 października (środa) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Od Johna Stuarta Milla do Johna Rawlsa. Przemiany liberalizmu społecznego”.

Również w środę, 22 października, o godz. 18.15, zapraszamy na otwartą debatę pt. „Czy dobrze wybraliśmy? O wolności w 25-lecie polskiej transformacji”. Podczas debaty dyskutować będą profesorowie Quentin Skinner (Uniwersytet Londyński) oraz Michael Freeden (uniwersytety w Oksfordzie i Nottingham) – dwaj spośród najwybitniejszych współcześnie teoretyków wolności.

W dniach 23-24 października (czwartek-piątek) odbywać będzie się natomiast międzynarodowa konferencja zatytułowana „Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce. Perspektywa porównawcza”.

W konferencjach udział weźmie kilkudziesięciu badaczy polityki z Czech, Grecji, Niemiec, Polski, Rosji oraz Wielkiej Brytanii.

Od Johna Stuarta Milla do Johna Rawlsa. Przemiany liberalizmu społecznego

Zakład Filozofii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej ewolucji myśli liberalnej.

Przedmiotem obrad konferencji jest transformacja liberalizmu społecznego, kojarzonego z silnymi akcentami wspólnotowymi, definiowaniem wolności w jej pozytywnym sensie i wspierającego wartość dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej. Liberalizm tej formy wywarł istotne znaczenie w historii XX wieku tworząc intelektualne podstawy dla konstrukcji państwa dobrobytu. Konferencja skupia się na dwóch głównych nurtach liberalizmu społecznego: „nowego liberalizmu” oraz liberalizmu egalitarystycznego śledząc ich interpretacje liberalnych środków i celów. Koncepcje wartości determinujących myślenie liberalne tj. wolności, równości czy własności prywatnej nie stanowią jednolitego trzonu dla teorii liberalnej. Ich transformacja od czasów J.S. Milla, aż po współczesne koncepcje sprawiedliwości wyznacza spójną drogę liberalnej refleksji nad państwem wyznającym liberalne zasady.

Konferencja odbędzie się 22 października 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Więcej informacji znaleźć można na stronie http://liberalism.amu.edu.pl/

Wolność przed liberalizmem

wolnosc-przed-liberalizmemZakład Filozofii Polityki zaprasza na dyskusję na temat książki Quentina Skinnera „Wolność przed liberalizmem”. Odbędzie się ona 22 maja 2014 r. o godz. 15.00 w sali 43 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu sylwetki autora, jego podejścia badawczego, a także zarysowanej we wskazanej książce neorzymskiej koncepcji wolności.

Prof. Quentin Skinner będzie gościem konferencji „Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce”, która odbędzie się w październiku br.