Od Johna Stuarta Milla do Johna Rawlsa. Przemiany liberalizmu społecznego

Zakład Filozofii Polityki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej ewolucji myśli liberalnej.

Przedmiotem obrad konferencji jest transformacja liberalizmu społecznego, kojarzonego z silnymi akcentami wspólnotowymi, definiowaniem wolności w jej pozytywnym sensie i wspierającego wartość dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej. Liberalizm tej formy wywarł istotne znaczenie w historii XX wieku tworząc intelektualne podstawy dla konstrukcji państwa dobrobytu. Konferencja skupia się na dwóch głównych nurtach liberalizmu społecznego: „nowego liberalizmu” oraz liberalizmu egalitarystycznego śledząc ich interpretacje liberalnych środków i celów. Koncepcje wartości determinujących myślenie liberalne tj. wolności, równości czy własności prywatnej nie stanowią jednolitego trzonu dla teorii liberalnej. Ich transformacja od czasów J.S. Milla, aż po współczesne koncepcje sprawiedliwości wyznacza spójną drogę liberalnej refleksji nad państwem wyznającym liberalne zasady.

Konferencja odbędzie się 22 października 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Więcej informacji znaleźć można na stronie http://liberalism.amu.edu.pl/