Komitet organizacyjny i naukowy

Komitet Naukowy

  • Prof. dr hab. Edward Jeliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący)
  • Prof. dr hab. Andrzej Gałganek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. Jack Hayward, F.B.A. – School of Politics, Philosophy & International Studies,
    University of Hull
  • Prof. zw. dr hab. Barbara Krauz-Mozer – Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komitet Organizacyjny

  • Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący)
  • Mgr Filip Biały – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Mgr Łukasz Dulęba – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu