Quentin Skinner

Fotografia dzięki uprzejmości School of History, Queen Mary University of London

Profesor Quentin Skinner (ur. 1940), który podczas konferencji wygłosi wykład inauguracyjny, jest jednym z najważniejszych współcześnie brytyjskich metodologów i historyków myśli politycznej. Wraz z J. G. A. Pocockiem oraz Johnem Dunnem uchodzi za czołowego twórcę tzw. szkoły z Cambridge w historii myśli politycznej. Szkoła ta zaproponowała na przełomie lat 60. i 70. XX w. nową metodologię interpretacji historycznej filozofii, myśli oraz teorii politycznej. Dziś metodologia ta stosowana jest powszechnie w pracach anglosaskich politologów zainteresowanych badaniem myśli politycznej.

Quentin Skinner w latach 1962-2008 był pracownikiem University of Cambridge, w latach 1979-1996 profesorem nauk politycznych, następnie, w latach 1996-2008, profesorem historii. Od 2008 roku zasiada na fotelu Barber Beaumont Professor of the Humanities college’u Queen Mary w ramach Uniwersytetu Londyńskiego.

Oprócz publikacji poświęconych metodologii, prof. Q. Skinner zajmował się nowożytną myślą polityczną, szczególnie okresu wczesnego włoskiego Odrodzenia. Za jego najważniejszą pracę uchodzi dwutomowe dzieło The Foundations of Modern Political Thought (1978). Spośród kilkudziesięciu innych monografii oraz prac zredagowanych przez Q. Skinnera, wymienić należy następujące książki: Machiavelli (1981), Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes (1996), Liberty before Liberalism (1998, wyd. pol. Wolność przed liberalizmem, 2013) oraz Visions of Politics (3 tomy, 2002). Po polsku ukazała się praca pod jego redakcją pt. Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych.

Quentin Skinner jest laureatem prestiżowych nagród, m.in. nagrody im. Davida Eastona, przyznawanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Nauk Politycznych (APSA, 2007), niemieckiej Bielefelder Wissenschaftspreis (uniwersytet w Bielefeld,  2008), włoskiej Balzan Prize (2006) czy nagrody im. Sir Isaiah Berlina, przyznawanej przez Brytyjskie Stowarzyszenie Studiów Politycznych (BPSA, 2006). Przyznane zostały mu także doktoraty honoris causa 11 uniwersytetów, w tym m.in. Harvarda, Oxfordu, uniwersytetów w Chicago, Helsinkach, Leuven czy Oslo. Quentin Skinner jest członkiem szeregu brytyjskich i amerykańskich towarzystw naukowych, zasiada w radach redakcyjnych kilkunastu periodyków (m.in. „Political Theory”, „The Journal of the History of Ideas”, „The Journal of Political Philosophy”). Wykładał m.in. na uniwersytetach francuskich, amerykańskich, australijskich, rosyjskich i niemieckich

Więcej informacji na temat Quentina Skinnera.