Uniwersytet i Wydział

Założony w 1919 roku Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Na 15 wydziałach studiuje prawie 50 tys. studentów. Uniwersytet prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne we wszystkich najważniejszych dyscyplinach przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Strona internetowa UAM: http://amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa powstał w 2008 roku, jednak jego poprzednik, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, funkcjonował przez prawie 40 lat w ramach Wydziału Nauk Społecznych. Wydział zatrudnia ponad 90 pracowników naukowych. Na kierunkach politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie państwem studiuje ponad 4 tys. studentów.

wnpid

Nowoczesny budynek wydziału mieści się w ramach kampusu Morasko. Wyposażony jest w multimedialne sale wykładowe, studio telewizyjne i radiowe oraz dwie pracownie komputerowe. W budynku znajduje się także biblioteka.

Strona internetowa WNPiD: http://wnpid.amu.edu.pl