Kontakt

Zakład Filozofii Polityki
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Tel. +48 61 829 6570
E-mail: zfpwnpid@amu.edu.pl


View Larger Map