Mgr Łukasz Dulęba

ldulebaDoktorant

E-mail: lukasz.duleba@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • filozofia polityczna, teoria polityki
 • historia myśli politycznej
 • wielokulturowość
 • polityki publiczne
 • welfare state

Projekty badawcze:

 • Przemiany liberalizmu egalitarystycznego na gruncie filozofii i myśli politycznej (kierownik, grant Narodowego Centrum Nauki, program PRELUDIUM, 2011-2014).
 • Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym (wykonawca, grant Narodowego Centrum Nauki, program OPUS, 2013-2016).

Wybrane publikacje:

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Dulęba Ł., Theory of Liberalism as an Example of Liquidity in Political Science in ed. D. Czajkowska-Ziobrowska, Academic areas of scientific knowledge, Poznan 2011
 2. Dulęba Ł., O tytule… Propozycje [w:] red. M. Kołodziejczak, Hermeneutyka politologiczna. Na marginesie lektury Stevena Lukesa „Niezwykłe oświecenie profesora Caritata”, Poznań 2009.
 3. Dulęba Ł., Etyka dziennikarstwa katolickiego na przykładzie twórczości Jerzego Turowicza w czasach Polski Ludowej [w:] red. W. Machura, Etyka w mediach vol. 6, 2010.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Dulęba Ł., Liberalizm jako forma ucieczki od polityczności? „Refleksje” 2012, nr 6.
 2. Dulęba Ł., Przemiany ideologiczne Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii w latach 2005-2012 „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” w druku/forthcoming.
 3. Dulęba Ł., Liberalizm społeczny wobec nierówności. Multikulturalizm i welfare state w perspektywie współczesnej myśli egalitarystycznej, forthcoming.

Recenzje

 1. Dulęba Ł., Recenzja pracy: K. Kozłowski, M. Komar, Historia z konsekwencjami, Warszawa 2009 [w:] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2009, nr 3.
 2. Dulęba Ł. Polityka niepamięci, Refleksje 2011, nr 3 (recenzja książki: P. Forecki, Od «Shoah» do «Strachu». Spory o polsko-żydowską przeszłość w pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010)

Publicystyka

 • abp Muszyński H., Dulęba Ł., Pera M., Dialog, a nie walka, Więź 1(639)/2012.

Dydaktyka

 • Sprawiedliwość. Jakie działanie jest słuszne? (zajęcia przeprowadzone w oparciu o kurs „Justice” prof. Michaela Sandela)