Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński

Kierownik Zakładu Filozofii Polityki

Pokój: 217
Telefon: 61 829 6571
E-mail: edward.jelinski@amu.edu.pl
Informacje o terminach zajęć i dyżurów sprawdzić można w Planerze WNPiD.

Magister historii (1973), doktor filozofii (1980). W 1995 roku uzyskał habilitację na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Od 2000 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybrane publikacje

Redakcja prac zbiorowych

  • Jamroziakowa A., Jeliński E. (red.), Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne, 2005.

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Jeliński E., O specyficzności pamięci historycznej w warunkach współczesnej cywilizacji, [w:] M. Kosman (red.), Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, 2011.
  • Jeliński E., Rewolucja rosyjska a polska myśl socjalistyczna (na wybranych przykładach), [w:] B. Brzeziński (red.), Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, 2010.
  • Jeliński E., O lewicy i lewicowości (na podstawie doświadczen II i III Rzeczypospolitej), [w:] P. Hauser W. Mazurczak (red.) Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo, 2010.
  • Jeliński E., Aksjologiczno-etyczne podstawy edukacji w środowisku lokalnym w poczatkach XXI wieku, [w:] J. Modrzewska, M.J. Śmiałek, K. Wojnowski (red.), Relacje podmiotów(w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej, 2008.
  • Jeliński E., Czy uniwersytetom są potrzebne studia zawodowe, [w:] Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz (red.), Dokąd zmierza Europa?, 2007.

Artykuły w czasopismach naukowych

  • Jeliński E., Uwagi o przemianach w religijności Polaków po 1989 r., „Przegląd Religioznawczy” 2009, nr 1.
  • Jeliński E., Tradycje demokracji w Polsce i jej współczesne repliki. „Przegląd Politologiczny” 2008, nr 1.
  • Jeliński E., Kilka uwag o religijności Polaków na początku XXI wieku, „Przegląd Religioznawczy” 2008, nr 2.
  • Jeliński E., Czy demokracja daje poczucie bezpieczeństwa? Rzecz o kłopotach z tzw. polską demokracją, „Sprawy Wschodnie” 2006, nr 1 (2).