Prof. UAM dr hab. Janusz Wiśniewski

Kierownik Zakładu Filozofii Polityki

Pokój: 216
Telefon: +48 61 829 6570
E-mail: janusz.wisniewski@amu.edu.pl
Dyżury: poniedziałek 11.00-13.00; czwartek 13.00-14.00

Profesor Janusz Wiśniewski jest kierownikiem Zakładu Filozofii Polityki. W 1973 r. ukończył matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM. Doktorat w zakresie filozofii obronił w roku 1978 na Wydziale Nauk Społecznych UAM. W 1990 r. uzyskał habilitację w zakresie filozofii i socjologii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 1993 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wybrane publikacje

Książki autorskie

  • Wiśniewski J., Bielawska A., Wartości oraz stosunek do religii i Kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, 2009.
  • Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata – problem przywództwa światowego, 2008.

Prace pod redakcją

  • Wiśniewski J., Such J. (red.), Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, 2011.
  • Wiśniewski J., Gwoździcka–Piotrowska M. (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Prawo i społeczeństwo. Tematy do dyskusji na XXI wiek, 2011
  • Wiśniewski J., Pawelczyk L. (red.), Klonowanie i wykorzystanie komórek macierzystych wyzwaniem dla medycyny, etyki, prawa i społeczeństwa, 2007.
  • Such J., Wiśniewski J. (red.), Molding of the Society Based on Knowledge. Role of Science, Technology and Education, 2007.
  • Wiśniewski J., Piotrowska E. (red.), Philosophical Aspects of the Science, 2005.

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

  • Wiśniewski J., Die Staatsversicherung der Ausbildung in der Altenpflege – Pflicht oder Notwendigkeit?, [w:] K-F. Wessel, T. Diesner (red.), Bildungsherausforderung Alter.Moeglichkeiten und Ressourcen eines bildungsstrategischen Ansatzes, 2011.
  • Wiśniewski J, Żodź K., Development of information society in Poland in context of European Union regulations, [w:] J. Wiśniewski, J. Such (red.), Molding of the Society Based on Knowledge. Role of Science, Technology and Education, 2007.
  • Wiśniewski J., Such J., Sudba sowrjemiennych ciwilizacji w pierspiektiwie unifikacji mirowoj ekonomiki, „Istorija i sowriemiennost” Nr 1/2006.