Trzy dni refleksji nad polityką w międzynarodowym gronie

Zakończyły się trwające od 22 do 24 października 2014 r. Dni z Filozofią i Teorią Polityczną na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Złożyły się na nie dwie konferencje międzynarodowe oraz publiczna debata. W wydarzeniach uczestniczyło ponad 60 badaczy z Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi Dni byli prof. Quentin Skinner z Uniwersytetu Londyńskiego oraz prof. Michael Freeden z uniwersytetów w Oksfordzie i Nottingham.

Dla obu naukowców była to pierwsza wizyta w Polsce. Należą oni do ścisłej czołówki światowej nauki o polityce. Prof. Skinner jest historykiem idei, współtwórcą „szkoły historii myśli politycznej z Cambridge”, laureatem Nagrody Balzana. Prof. Freeden to teoretyk polityki, twórca Centrum Badań nad Ideologią Polityczną na Uniwersytecie w Oksfordzie oraz podobnego centrum na Uniwersytecie w Nottingham, laureat Medalu Nauki Instytutu Studiów Zaawansowanych Uniwersytetu w Bolonii.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto2.jpg
Wykład prof. Michaela Freedena podczas konferencji „Od Johna Stuarta Milla do Johna Rawlsa. Przemiany liberalizmu społecznego”; 22.10.2014 r.

Wydarzenia zainaugurowane zostały w środę, 22 października, wykładem prof. Michaela Freedena, zatytułowanym „British Social Liberalism: Qualified Sucess or Audacious Failure?”. Rozpoczął on konferencję poświęconą kwestii liberalizmu społecznego, zorganizowaną w ramach grantu badawczego mgr. Łukasza Dulęby. Podczas wykładu prof. Freeden zaprezentował autorskie ujęcie morfologii liberalizmu. W sposób szczególny podkreślił niekompatybilność tzw. neoliberalizmu z tradycją myśli liberalnej.

W kolejnych trzech panelach uczestnicy konferencji opisywali przemiany, którymi ulegała od XIX w. – i wciąż dziś ulega – tradycja liberalna. W pierwszym panelu zaprezentowała została XIX-wieczna tradycja myśli liberalnej i jej różnorodne konteksty (imperializm, republikanizm). Drugi panel w całości poświęcony był rekonstrukcji koncepcji sprawiedliwości zaproponowanej przez Johna Rawlsa i jej wpływu na kształt postrzegania liberalizmu politycznego jako neutralnej doktryny. W trzecim panelu zaprezentowane zostały implikacje liberalizmu społecznego dla współczesnej sfery publicznej.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto3.jpg

Prof. Quentin Skinner i prof. Michael Freeden podczas debaty na temat wolności; 22.10.2014 r.
Również w środę, późnym popołudniem, odbyła się debata pomiędzy prof. Michaelem Freedenem a prof. Quentinem Skinnerem. Dotyczyła ona wolności – obaj badacze są twórcami oryginalnych ujęć teoretycznych poświęconych temu problemowi.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto4.jpg

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto5.jpg
Wykład prof. Quentina Skinnera podczas wykładu inaugurującego konferencję „Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce. Perspektywa porównawcza”; 23.10.2014 r. Następne dwa dni, czwartek i piątek, przeznaczone były na refleksje nad kondycją współczesnej politologii oraz funkcjonujących w jej ramach podejść poznawczych. Konferencja zainaugurowana została wykładem prof. Quentina Skinnera pt. „Truth, Belief and Interpretation”. Był on prezentacją oryginalnego sposobu myślenia o historii myśli politycznej, podkreślającego konieczność poszukiwania znaczenia wypowiedzi oraz najważniejszych pojęć (np. wolności, państwa) poprzez konfrontowanie ich z historycznym kontekstem językowym, w którym kategorie te były używane.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto6.jpg

Prezentacje referatów i dyskusje prowadzone były w sześciu sekcjach tematycznych, uszeregowanych od najogólniejszych („Nauki polityczne – problemy z dyscypliną” oraz „Szkoły, paradygmaty i podejścia metodologiczne w badaniu polityki”) po szczegółowe, dotyczące konkretnych subdyscyplin i metod nauki o polityce („Filozofia i teoria polityczna”, „Myśl polityczna i historia idei”, „Badania empiryczne i ilościowe w politologii” oraz „Konstruktywizm i interpretacjonizm”). Obrady zakończyły się w piątkowe popołudnie.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto7.jpg

Podczas dwóch konferencji reprezentowanych było ponad 20 ośrodków naukowych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Durham University (Wielka Brytania), Irkucki Uniwersytet Państwowy (Rosja), Leuphana Universität Lüneburg (Niemcy), Moskiewski Uniwersytet Państwowy (Rosja), Szkoła Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Humboldta (Niemcy), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet w Konstancji (Niemcy), Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Węgierska Akademia Nauk.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto8.jpg

Od lewej: dr hab. Tomasz Szymczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Detlef von Daniels (Uniwersytet Humboldta w Berlinie), prof. Quentin Skinner (Uniwersytet Londyński)

Dorobek konferencji zostanie opublikowany w formie artykułów w czasopismach naukowych oraz monografii w językach polskim i angielskim.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto9.jpg

Dni z Filozofią i Teorią Polityczną stanowiły zwieńczenie trwających ponad półtora roku przygotowań, w tym wyjazdów studyjnych do Niemiec, Rosji i Wielkiej Brytanii. Głównym organizatorem Dni był Zakład Filozofii Polityki, którego kierownikiem jest prof. UAM dr hab. Janusz Wiśniewski. Dwie konferencje międzynarodowe były częścią realizowanych przez pracowników i doktorantów zakładu grantów badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Funkcję sekretarzy konferencji pełnili mgr Filip Biały i mgr Łukasz Dulęba.

b_800_600_0_00_images_phocagallery_konferencje_dni_z_filozofia_i_teoria_polityczna_na_WNPiD_foto10.jpg

W bezpośrednią organizację wydarzeń zaangażowali się studenci i doktoranci WNPiD: Karolina Jakubowska, Jakub Januszewicz, Adrian Warwas, Elena Brzezińska, Kamil Krawicki, mgr Paweł Łokić, Aneta Lis, mgr Martyna Domańska, Maja Błaszczyk, mgr Leonard Dajerling, Agnieszka Kwiatkowska oraz mgr Jakub Jakubowski.