Zakończnie prac nad projektem Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. Janusza Wiśniewskiego zakończył realizację projektu badawczego Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2012/05/B/HS5/00597). Celem projektu było zrekonstruowanie kanonu podstawowej literatury, wykorzystywanej w kształceniu politologów w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Głównym efektem prac są dwie publikacje: raport z badań oraz antologia przekładów rosyjskich, brytyjskich, amerykańskich i niemieckich tekstów politologicznych.